No more Todd, no more Track, no more Bristol.

No more Jon Stewart.

No more Colbert Report.

No more Rachel Maddow.

No more Bill Maher.

No more Politico.

No more Pollster.

No more RealClearPolitics, no more Talking Points Memo.

No more Daily Kos.

No more Hotline.

No more Hardball.

No more Gallup, no more Zogby, no more Rasmussen.

No more Drudge.

No more undecideds.

No more Sarah Palin.

No more John McCain.