Yoshiyuki Ito

Yoshiyuki Ito is a staff writer for The Asahi Shimbun.

x