Senate Vote Advances President's Effort to Kill War Crimes Act